Waterplanten

 

Waterplanten zijn belangrijk voor de waterkwaliteit omdat ze de groei van (blauw)algen tegengaan en een positief effect op de visstand hebben. Waterplanten die in de bodem wortelen en groeien tot aan het wateroppervlak kunnen echter ook overlast veroorzaken, vooral voor varende en surfende waterrecreanten. Uit onderzoek blijkt dat vooral de bodembedekkende planten goed zijn voor zowel ecologie als waterrecreatie. Doordat de kwaliteit van het water verbetert, komen waterplanten steeds vaker voor in ondiepe delen van het Markermeer, IJmeer, Gooimeer, Eemmeer en de Veluwerandmeren.

Controleer uw schroef

Waterplanten blijven vaak onder uw schroef vastzitten. Controleer daarom regelmatig uw schroef, want de snelheid en wendbaarheid van uw boot wordt door fonteinkruid merkbaar slechter.

Maaiboot

Om de wildgroei van de waterplanten tegen te gaan wordt er in de zomer gemaaid. Wij zullen u op de hoogte houden waar en wanneer er gemaaid wordt.

Herken fonteinkruid

Pas uw koers tijdig aan wanneer u een gebied met fonteinkruid tegen komt om hinder te voorkomen. Blijf daarom zo veel mogelijk binnen de vaargeul.

Vaar informatie

Diepgang in de vaargeul tussen de Hollandse en de Stichtse Brug bedraagt minimaal 3 meter. De onderdoorgang is 12,50 meter. De jachtbebakening op de randmeren staat op 1.30 meter (de rood-witte staken). Daarbinnen kan het zeer ondiep zijn. Vooral bij de doorgang naar en van de Hollandse Brug

Contact

Ambachtsweg 65

1271 AL Huizen

Postbus 282

1270 AG HUIZEN

Email: info@jachthavenhuizen.nl

Administratie: administratie@jachthavenhuizen.nl

GPS positie: N 52.311063 - E 5.247302

Tel.035-5258622