Geschiedenis jachthaven 't Huizerhoofd

 

Jachthaven 't Huizerhoofd heeft een rijke geschiedenis. Wilt u weten wat voor ontwikkelingen onze jachthaven heeft doorgemaakt? Dan kunt u op deze pagina even terug in de tijd.

Haven in aanbouw (1975)

In december 2015 is het 40 jaar geleden dat de Stichting Jachthaven Huizen werd opgericht. Ongeveer twee jaar eerder werd al een aanvang gemaakt met de aanleg van de haven in een gat welke was ontstaan tijdens zandwinning ten behoeve van de uitbreidingsplannen van Huizen. In 1975 komen door samenwerking van de gemeente en een groep enthousiaste watersporters verenigd als watersportvereniging Gooierhaven de eerste ligplaatsen in de inmiddels gebaggerde havenkom gereed. Een jaar later wordt met enig feestelijk vertoon de haven – met inmiddels 225 ligplaatsen en 3 steigers – geopend.

Nieuw havenkantoor (1993)

De ontwikkeling van de haven staat daarna niet stil. In 1993 is de opening van het vernieuwde havenkantoor (opbouwdeel), waarbij de bestaande sanitaire voorzieningen tevens waren uitgebreid. Ook wordt de uitbreiding van de haven met een oostelijk deel (I en J) een feit. De haven is in deze periode gegroeid naar 813 ligplaatsen.

Resumé (1978)

Na de aanleg van de 3 steigers wordt in de opvolgende jaren de haven met het gereedkomen van de steigers E, F, G en H uitgebouwd naar 670 ligplaatsen en wordt in 1978 gestart met de bouw van het 1e havenkantoor met de nodige sanitaire voorzieningen. Gelijktijdig wordt de hoofdsteiger (destijds was er nog een middenpier) en de grote helling aangelegd. Voorts komt er een dienstwoning ten behoeve van het personeel. Bij de officiële opening na het gereedkomen van het havenkantoor krijgt de haven in 1979 de officiële naam Jachthaven ’t Huizerhoofd’.

Verleggen havenkanaal (2000)

Medio 2000 vindt ten behoeve van het verleggen van het havenkanaal een grond- c.q. waterruil plaats tussen de gemeente Huizen en de Stichting. Door het inleveren van een beperkt oppervlak van het parkeerterrein wordt het mogelijk om aan de (verlengde) westzijde van de haven nog enkele ligplaatsen te realiseren.

Gewijzigd bestemmingsplan (1980)

Begin jaren ‘80 krijgt de haven door een gewijzigd bestemmingsplan de huidige terrein inrichting en wordt de groene oase waarin de haven gelegen was, vervangen door aangrenzende woningbouw. Eind jaren ’80 heropent Burgemeester Hoekzema de tot 736 ligplaatsen uitgebreide haven en wordt ook de nieuw gebouwde loods annex clubgebouw van Watersportvereniging Gooierhaven officieel in gebruik genomen.

Vervanging van de steigers (2008)

In de jaren 2008 tot 2010 wordt het houten dekgedeelte (bovenbouw) van de steigers grotendeels gefaseerd vervangen door Poralu (een uitzondering vormen de steigers D, I, J en Oost). In deze periode wordt tevens het grasveld langs de westzijde ingericht voor overwinterende jollen.

Nieuw havenkantoor (2016)

Sinds 2016 is jachthaven t' Huizerhoofd uitgerust met een modern havenkantoor die van alle gemakken is voorzien.

Vaar informatie

Diepgang in de vaargeul tussen de Hollandse en de Stichtse Brug bedraagt minimaal 3 meter. De onderdoorgang is 12,50 meter. De jachtbebakening op de randmeren staat op 1.30 meter (de rood-witte staken). Daarbinnen kan het zeer ondiep zijn. Vooral bij de doorgang naar en van de Hollandse Brug

Contact

Ambachtsweg 65

1271 AL Huizen

Postbus 282

1270 AG HUIZEN

Email: info@jachthavenhuizen.nl

Administratie: administratie@jachthavenhuizen.nl

GPS positie: N 52.311063 - E 5.247302

Tel.035-5258622