Bestuur Jachthaven 't Huizerhoofd

 

Jachthaven ’t Huizerhoofd is ondergebracht in een stichting als rechtspersoon onder de naam Stichting Jachthaven Huizen. Het bestuur bestaat uit 5 personen, die eindverantwoordelijk zijn voor het beleid en de organisatie op de haven. Elk bestuurslid heeft zijn specialisatie en een takenpakket. Het streven is om een aantrekkelijke thuishaven te zijn voor vaste ligplaatshouders. Maar ook passanten moeten zich in onze haven prettig voelen. Dit trachten wij te bereiken door het bieden van goede faciliteiten.

 

Jaarlijks (in november) wordt er een bijeenkomst met ligplaatshouders georganiseerd waarbij het bestuur de ligplaatshouders informeert over het beleid en bijvoorbeeld de investeringen die gedaan zijn of op de planning staan. Ligplaatshouders worden in de bijeenkomst in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en met suggesties te komen die de exploitatie van onze haven nog verder te kunnen optimaliseren.

Huub X.M. Maas

Voorzitter

Jolanda M. Heus

Secretaris

Maarten A. Verspyck Mijnssen

Penningmeester en Vicevoorzitter

André J.R. van der Veer

Algemeen bestuurslid Public Relations en Verenigingszaken

Johan Koster

Algemeen bestuurslid Bouwkundige zaken

Vaar informatie

Diepgang in de vaargeul tussen de Hollandse en de Stichtse Brug bedraagt minimaal 3 meter. De onderdoorgang is 12,50 meter. De jachtbebakening op de randmeren staat op 1.30 meter (de rood-witte staken). Daarbinnen kan het zeer ondiep zijn. Vooral bij de doorgang naar en van de Hollandse Brug

Contact

Ambachtsweg 65

1271 AL Huizen

Postbus 282

1270 AG HUIZEN

Email: info@jachthavenhuizen.nl

Administratie: administratie@jachthavenhuizen.nl

GPS positie: N 52.311063 - E 5.247302

Tel.035-5258622