Bestuur Jachthaven 't Huizerhoofd

 

Jachthaven ’t Huizerhoofd is ondergebracht in een stichting als rechtspersoon onder de naam Stichting Jachthaven Huizen. Het bestuur bestaat uit 5 personen, die eindverantwoordelijk zijn voor het beleid en de organisatie op de haven. Elk bestuurslid heeft zijn specialisatie en een takenpakket. Het streven is om een aantrekkelijke thuishaven te zijn voor vaste ligplaatshouders. Maar ook passanten moeten zich in onze haven prettig voelen. Dit trachten wij te bereiken door het bieden van goede faciliteiten.

 

Jaarlijks (in november) wordt er een bijeenkomst met ligplaatshouders georganiseerd waarbij het bestuur de ligplaatshouders informeert over het beleid en bijvoorbeeld de investeringen die gedaan zijn of op de planning staan. Ligplaatshouders worden in de bijeenkomst in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en met suggesties te komen die de exploitatie van onze haven nog verder te kunnen optimaliseren.

De heer H.Maas (Huub)

Algemene en Personele zaken

De heer F.H Sundermeijer (fred) Financiele zaken

Mevrouw J.M. Heus (Jolanda)

Mileu en veiligheidszaken

De heer J. Koster (Johan)

Bouwkundige zaken

De heer A. v/d Veer (Andre)

PR zaken

T. van Beurden (Truus)

Administratie en notulen

Vaar informatie

Diepgang in de vaargeul tussen de Hollandse en de Stichtse Brug bedraagt minimaal

3 meter. De onderdoorgang is 12,50 meter.

De jachtbebakening op de randmeren staat op 1.30 meter (de rood-witte staken).

Daarbinnen kan het zeer ondiep zijn. Vooral bij de doorgang naar en van de Hollandse

Brug

Contact

Ambachtsweg 65

1271 AL Huizen

Postbus 282

1270 AG HUIZEN

Email: info@jachthavenhuizen.nl

Administratie: administratie@jachthavenhuizen.nl

GPS positie: N 52.311063 - E 5.247302

Tel.035-5258622